Waarom coaching?

Waarom coaching?

Er zijn talloze redenen om de stap naar coaching te zetten:

 • Je hebt stress, je voelt je overbelast of je bent bang voor een burnout
 • Je lekt energie en je zoekt waar je wel energie van krijgt
 • Je bent bang om fouten te maken of je hebt faalangst
 • Je weet niet welke richting je op wilt in je leven
 • Je ervaart problemen in je relatie of in de relatie met je ouders of je familie
 • Je hebt moeite met verwachtingen op je werk of thuis of van mensen om je heen
 • Je zit slecht in je vel en je ervaart een gebrek aan zelfvertrouwen
 • Je wilt beter leren communiceren en je persoonlijke effectiviteit vergroten
 • Je voelt je emotioneel niet altijd stabiel
 • Je hebt moeite om je gevoelens te uiten naar anderen
 • Je ervaart een last in je leven, iets wat je hebt weggestopt of wat je een plek wilt geven
 • Je wilt jezelf meer laten zien, maar iets houdt je tegen
 • Je kunt niet zo goed nee zeggen
 • Je vindt het moeilijk om keuzes te maken

Coaching leidt tot groei

Coaching is interactie. Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces waarin je vanuit gelijkwaardigheid wordt begeleid bij persoonlijke en professionele groei. Coaching is gericht op het vergroten van het (zelf)bewustzijn, zelfsturing en het aanleren van vaardigheden die hiertoe bijdragen. Jezelf terugvinden en leren hoe je dicht bij jezelf kan blijven.
Een coachingtraject biedt een veilige plaats om ideeën en problemen te onderzoeken, oplossingen te vinden en realistische uitvoeringsstrategieën te formuleren.  Jouw coach ondersteunt je om wat besproken is daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

Coaching kijkt vooruit en is doelgericht

Coaching is toekomstgericht. Bij coaching gaan we er vanuit dat je zelf kan ontdekken waar je kracht en inspiratiebronnen liggen. In de huidige samenleving nemen we echter vaak niet de tijd om bij onszelf stil te staan. Coaching helpt je om stil te staan bij vragen als: wie ben ik? Wat wil ik? Wat zijn mijn wensen en dromen? Wat kan ik doen? Een coach helpt je bij zowel diepe levensvragen als bij zeer concrete doelen of problemen.

Bij coaching zetten wij op interactieve wijze jou aan tot effectief gedrag door:

 • bewustwording en persoonlijke groei
 • het vergroten van zelfvertrouwen
 • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van jouw mogelijkheden

Dit leidt tot het realiseren van nieuwe doelen en resultaten. Een coachingstraject levert inzicht op in de belemmeringen in jouw leven en wat er nodig is om toch je doelen te bereiken. Je leert namelijk jezelf kennen: je kernwaarden, je kwaliteiten, je valkuilen en wat jou motiveert in het leven. Maar het gaat nog dieper: je wordt je bewust van wat jouw eigen waarden zijn, je gedachten daarbij en onderstromen die je handelen beïnvloeden. Je leert inzien waar je energie van krijgt. Je krijgt handvatten om zaken anders op te pakken en effectiever te worden. Je neemt je verantwoordelijkheid. Er ontstaan nieuwe manieren van denken en beslissen. Er ontstaat een nieuw perspectief. De coach en gecoachte nemen in dit proces ieder hun verantwoordelijkheid.