Onze aanpak in coaching

Het begin

Ons traject met jou starten we met een intakegesprek. Hier zijn voor particuliere klanten geen kosten aan verbonden. Tijdens de intake verkennen we de vraag die jij hebt en leren we elkaar kennen. Ook maken we afspraken over het vervolg. Het is belangrijk dat jij een klik hebt met ons en met onze aanpak. Wij stellen vragen aan jou maar belangrijk is dat jij aan het begin van dit traject jouw vragen aan ons stelt. Als we met elkaar in zee willen gaan dan leggen we de afspraken vast in een overeenkomst zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

De gesprekken

Na de intake volgen meestal zo’n 6 gesprekken van circa anderhalf uur.  Afhankelijk van de inhoud van de gesprekken en het verloop van het traject kunnen dit meer gesprekken zijn. Dit stemmen we samen af. Samen kijken we ook in de gesprekken naar gedrag, de onderliggende overtuigingen en gevoelens en de uitwerking daarvan in je dagelijks leven. De rol van jouw coach is aandachtig naar je te luisteren, je uit te dagen, te motiveren en eerlijke feedback te geven. We zijn niet bang om vanuit een veilige situatie lastige en confronterende vragen te stellen – de vragen die nodig zijn om te reflecteren en zo je zelfkennis te vergroten. We gebruiken in de gesprekken afhankelijk van de coachvraag verschillende werkvormen: persoonlijkheidtests, voice dialogue, familie-opstellingen en dergelijke.

Onze werkwijze is doelgericht. In de gesprekken werken we er stap voor stap naar toe dat jij de antwoorden vindt. De data van de gesprekken en de locatie bepalen we in overleg. We adviseren voor een traject een frequentie van eens per twee of drie weken. Je kunt ook kiezen voor een wekelijks gesprek van drie kwartier of een uur. Tussendoor kan je opdrachten meekrijgen. Op deze manier worden opgedane inzichten meteen in de praktijk getoetst.

Na afloop van de serie gesprekken maken we samen de balans op. Wij houden van evalueren en van groei, ook bij onszelf. We horen graag hoe jij de coaching hebt ervaren en vervolgen met jou nieuwsgierig het proces. We zijn graag betrokken bij jouw vervolgstappen.